ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพ

หัวข้อ : ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพ | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลคำเตย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-20 12:06:57 เข้าชม : 524 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 19/06/62

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 461 ครั้ง )