โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ เยาวชนรุ่นใหม่ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม

หัวข้อ : โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ เยาวชนรุ่นใหม่ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองแสง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-13 11:03:24 เข้าชม : 464 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ เยาวชนรุ่นใหม่ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 461 ครั้ง )