จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หัวข้อ : จัดกิจกรรมการเรียนการสอน | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลขามเฒ่า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-10 16:50:26 เข้าชม : 255 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน. ตำบลขามเฒ่า จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 601 ครั้ง )