การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ : การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลขามเฒ่า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-10 16:44:52 เข้าชม : 300 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


สำนักงาน กศน. ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 105 คน ซึ่งเป็นบุคลากร ได้รับมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 601 ครั้ง )