ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อ : ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลนาทราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-07 12:04:28 เข้าชม : 307 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 30 เมษายน 2562 กศน.ตำบลดงขวาง นำนักศึกษา ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 601 ครั้ง )