โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

หัวข้อ : โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบ้านกลาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-07 11:51:47 เข้าชม : 436 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำหมูฝอย พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 601 ครั้ง )