กศน.ตำบลคำเตย จัดการเรียนการสอน

หัวข้อ : กศน.ตำบลคำเตย จัดการเรียนการสอน | เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-07 10:53:01 เข้าชม : 389 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


การเรียนรู้แบบบูรณาการ Google Classroom (การเรียนรู้พบกลุ่มผู้เรียน)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนวันที่ 6 มิถุนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลขามเฒ่า

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งอำเภอ...หนึ่งอาชีพ
( เข้าชม : 601 ครั้ง )