กศน.อำเภอเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ลงพื่นที่เยี่ยมชม นครพนมโมเดล : ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562