วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอเมืองนครพนมได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

กศน.อำเภอเมืองนครพนม โดยมีการจัดนวัตกรรม naka model และ maruka model ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ชมพร้อมทั้งศูนย์จัดแสดงสินค้าและฝึกอาชีพชุมชนของกศน.อำเภอเมือง โดยมี นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนมและบุคลากรครูกศน.ให้การต้อนรับ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ของกศน.อำเภอเมืองนครพนม