วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

กศน.อำเภอเมืองนครพนม ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

โดยมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

โดยมีการแบ่งกลุ่มแนะนำด้านการเรียนโดยใช้สมาร์ทโฟน Naka model

มีครูประจำตำบลคอยให้คำแนะนำในการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม