ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
                            โทร 042-512119  โทรสาร 042-511521
                            E-mail : nfe.muang.nkp@gmail.com
                             Website : http://nkp.ac.th
                            fanpage : https://web.facebook.com/profile.php?id=100008084226068
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนพนม
กศน.อำเภอเมืองนครพนมมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทน

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน (ประเทศลาว)

        ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอเรณูนคร

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปลาปาก และอำเภอกุสุมาลย์ (จังหวัดสกลนคร)

แบ่งย่อยออกเป็น 15 ตำบล 167 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง   (Nai Mueang)   -         9. บ้านกลาง   (Ban Klang)   12 หมู่บ้าน
2. หนองแสง   (Nong Saeng)   -         10. ท่าค้อ   (Tha Kho)   12 หมู่บ้าน
3. นาทราย   (Na Sai)   13 หมู่บ้าน         11. คำเตย   (Kham Toei)   18 หมู่บ้าน
4. นาราชควาย   (Na Rat Khwai)   11 หมู่บ้าน         12. หนองญาติ   (Nong Yat)   13 หมู่บ้าน
5. กุรุคุ   (Kurukhu)   13 หมู่บ้าน         13. ดงขวาง   (Dong Khwang)   11 หมู่บ้าน
6. บ้านผึ้ง   (Ban Phueng)   23 หมู่บ้าน         14. วังตามัว   (Wang Ta Mua)   11 หมู่บ้าน
7. อาจสามารถ   (At Samat)   11 หมู่บ้าน         15. โพธิ์ตาก   (Pho Tak)   9 หมู่บ้าน
8. ขามเฒ่า   (Kham Thao)   11 หมู่บ้าน